Wie zijn wij?

Marianne Zeekant (1958) werkt sinds 1992 als freelance communicatietrainer en heeft in 2004 taalhulp.nl opgericht. Zij studeerde Nederlands aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was daarna een aantal jaren docent en studiecoördinator bij instituut Schoevers. Ook gaf zij in die periode veel privétrainingen Nederlands aan buitenlandse executives.

Vanuit taalhulp.nl geeft zij trainingen op het gebied van schriftelijke communicatie. Zij heeft bij veel bedrijven de standaardcorrespondentie onder de loep genomen en deze getoetst aan de standaardnormen. Ook begeleidt zij organisaties bij het ontwikkelen van een huisstijl op taalgebied en bij de controle op de toepassing daarvan.

Daarnaast traint zij wekelijks functionarissen bij gemeenten en in het bedrijfsleven in het schrijven van rapporten en beleidsnota’s. Marianne Zeekant is verder lid van de redactie van Vakblad Fondsenwerving en redigeert en corrigeert alle soorten teksten.
foto