Het ontwikkelen van een huisstijl op taalgebied

Uw medewerkers hebben al eens een training op het gebied van schriftelijke vaardigheden gevolgd. Nu is het van groot belang dat alle theorie ook daadwerkelijk in praktijk gebracht wordt. Na zo’n training beginnen al uw medewerkers razend enthousiast en vol goede moed met de nieuwe schrijfstijl, maar na verloop van tijd vervallen ze toch weer in hun oude gewoontes. 'Geen tijd' is dan een veelgehoord excuus.

Wij helpen u graag met het implementeren van de opgedane kennis en maken voor u een digitaal huisstijlreglement met uw eigen, herkenbare voorbeeldzinnen. Daarnaast voert taalhulp.nl gedurende één jaar zes keer een quickscan uit, van ca. 25 werkstukken per keer. U ontvangt een verslag van onze bevindingen, zodat u uw mensen zo goed mogelijk kunt aansturen.

  • Prijs op aanvraag