Redactie en correctie van teksten

Een organisatie produceert jaarlijks heel veel teksten. Denk daarbij aan jaarverslagen, reclame-uitingen, informatiefolders, interne memo’s, nieuwsbrieven en periodieken (al dan niet digitaal). Niet alleen als haast geboden is, schiet de correctie erbij in. Ten onrechte denken organisaties vaak dat dit probleem voorkomen kan worden door communicatiebureaus in te schakelen. Die zijn echter zelden gespecialiseerd in correctie- en redactiewerk. Laat taalhulp.nl daarom uw teksten redigeren en corrigeren, zodat u zeker weet dat er geen spelfouten of vreemde zinsconstructies in blijven staan. Heldere en foutloze teksten bepalen immers ook het beeld van uw organisatie.

Ook uw standaardcorrespondentie kunnen wij onder de loep nemen om te kijken of de klantgerichtheid daarvan misschien nog naar een hoger plan kan worden gebracht.

  • Prijs op aanvraag