Opdrachtgevers

taalhulp.nl heeft opdrachten uitgevoerd voor onder andere:
– Milieuadviesdienst Friesland
– Wetterskip Fryslân
– Bestuursacademie Nederland
– Kamer van Koophandel Eindhoven
– BAS Consultancy
– Bureau Kloeg

Huidige opdrachtgevers:
– Ministerie van Binnenlandse Zaken
– Rijkswaterstaat
– Vervoersregio Amsterdam
– Taalcentrum-VU
– NIOW
– ROI